Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ban hành ngày 31/05/2013

Cập nhật: 2/7/2013 | 3:08:19 PM

Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ban hành ngày 31/05/2013

Theo Nghị định này, thực hiện chức năng thanh tra ngành GTVT ngoài cơ quan thanh tra Nhà nước (Thanh tra Bộ GTVT và Thanh tra Sở GTVT) thì còn có các cơ quan được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành. Cụ thể như: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam; Chi cục Đường thủy nội địa, Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa; cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
 
 
Nghị định cũng chỉ rõ, thời hạn cuộc thanh tra chuyên ngành do Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam tiến hành tối đa là 45 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày.
 
Thời hạn cuộc thanh tra chuyên ngành do Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Chi cục Đường thủy nội địa, cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực tiến hành tối đa là 30 ngày và không quá 45 ngày đối với trường hợp phức tạp.
 
Trong trường hợp thanh tra chuyên ngành độc lập đối với mỗi đối tượng thanh tra thì thời hạn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiến hành thanh tra; trong trường hợp cần thiết được được gia hạn thêm tối đa 05 ngày làm việc. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/09/2013 và thay thế Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16/06/2004.
Đăng ký nhận tin
Thiết kế 2022 © CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH BẮC SƠN
0985186596